18 °C Muğla / Fethiye +90 252 622 06 06

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması


6698 SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Değerli Misafirimiz;

Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı ve otel ismi verilen şirketimiz ve otelimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma bildirimidir.

Şirket ve otelimiz;

BOĞAZİÇİ YAT İŞL. VE TUR. LTD. ŞTİ (Club Turkuaz Garden);

Bundan böyle otel ve şirketimiz, "Club Turkuaz Garden" veya "Hotel"olarak anılacaktır.

Club Turkuaz Garden ailesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu "Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde siz değerli misafir ve ziyaretçilerimizin 6698 sayılı kanunda ve GDPR regülasyonundan doğan haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Club Turkuaz Garden Hotel müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz gerekecektir:

 • Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası gibi).
 • İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, İletişim Adresiniz gibi).
 • Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).
 • Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).
 • Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).
 • Covid-19 nedeni ile hotelin alması gereken bilgiler (vücut ısı değeri ölçümü, HES kodunuz, son 14 gün içerisinde yabancı ülkeye çıktınız mı? Sorusu gibi).
 • Hotele Varış ve Hotel’den çıkış tarihleriniz.
 • Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
 • Kuruluşumuzda konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.
 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dâhil çeşitli durumlarda toplanabilir:

 1. Hotel aktiviteleri:
 • Oda rezervasyonu.
 • Hotele giriş ve ödeme.
 • Hotele Varış ve hotel’den çıkış tarihleriniz.
 • Bir konaklama sırasında hotel barında veya restoranında yeme/içme.
 • İstekler, şikâyetler ve/veya anlaşmazlıklar.
 • Rezervasyonlarınız ( Düğün, Toplantı ve Diğer Organizasyonlarda ).
 • Öneri ve anket formlarında.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

- Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:

 • Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
 • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

 • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız rezervasyonlar aracılığı ile tesislerimize iletilen bilgiler.

- İnternet aktiviteleri:

 • Club Turkuaz Garden web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
 • Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Club Turkuaz Garden sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

 

Hotel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

Club Turkuaz Garden tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Hotel'in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 30 gün süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hotelimizde konaklama ve hotel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında Bildiri’min 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, konaklama ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Hotel'in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Hotel'in ilgili departmanları ve yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:

 • Şahsen başvurularınızda elden, Hotel'e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya hotel'in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile.
 • Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile. Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;
 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

III. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 2. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 3. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

VII. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,,

VIII. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve açık rızanız alınmak kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Hotelimizin güvenliğinin tesisi ve Hotelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve misafirlerimize sunulmuş olan hizmetlerimizden faydalanmanız, Hotelimiz erişim kayıtlarının yönetimi, kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kurumumuzun kanunlar ile belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile aşağıda detaylandırdığımız amaçlar ile işlenmektedir.

 1. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 2. Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek:
 • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak, Faturalama hizmetlerini yönetmek ve saklamak.
 1. Hotel konaklamanızı yönetmek:
 • Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
 • Odalara erişimi yönetmek.
 • Hoteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, hotel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).
 • Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.
 • İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak ve geliştirme.
 • Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek.
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda Club Turkuaz Garden ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan özel teklifler ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek.
 • Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
 • İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.
 • Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak.
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda size bültenler, promosyonlar ve turizm, hotel veya hizmet teklifleri göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek.
 • Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini yönetme.
 • İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.
 • Söz konusu hoteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler,salgınlar vb.) gerçekleşmesi halinde hotelimizde kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.
 • Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek.
 • İddiaları/şikayetleri yönetmek.
 • Özellikle aşağıdaki alanlarda hotelimizin web siteleri kullanımınızı güvence altına almak ve geliştirmek:
 • Gezinmeyi geliştirmek.
 • Güvenlik ve sahtekârlık önleme sistemleri uygulamak.
 • 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin İSG Faaliyetleri, Vergi usul Kanunu Yükümlülükleri vb.)

Bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesindeki en temel amaç sizleri daha iyi ağırlamak ve siz değerli misafirlerimizin hizmetlerimizden daha fazla ve kesintisiz olarak yararlanmasıdır.

2.Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Hotel bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize Club Turkuaz Garden ve iştirakleri tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, bulut bilişim gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Hotel'in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara hotelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir.

Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Hotel'imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi Club Turkuaz Garden’ a bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

 1. KVK Kanunu kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi belirtir bir yazı ile imzalı bir şekilde, CLUB TURKUAZ GARDEN HOTEL Hürriyet Mah. Yunus Emre Cad.No:6 Fethiye Muğla  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep formumuzu doldurabilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili müracaatı info@clubturkuaz.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.